Projektowanie form wtryskowych – produkcja

Zanim dojdzie do formowania wtryskowego, czyli stworzenia z uplastycznionego tworzywa sztucznego przedmiot o określonym kształcie, w biurze projektowym konstruktor musi zaprojektować formę wtryskową.

Jak zaprojektować formę

Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na zjawisko dotyczące płynięcia tworzywa w formie oraz wypełnienia formy tworzywem (reologia). Kolejnymi ważnymi zagadnieniami są proces wymiany ciepła w trakcie stygnięcia i chłodzenia formy (termika) oraz praca formy wraz z bezproblemowym usunięciem wypraski, czyli tworu formy.

Można wyszczególnić kilka etapów tego procesu:

 

  • konstruowanie modelu wypraski;

 

  •  pobieranie modelu tworu formy i  naprawienie błędów, które go dotyczą;

 

  • analiza modelu formy;

 

  •  stworzenie elementów formujących (np. stempel, matryca);

 

  • wykonanie korpusu formy;

 

  • analiza kolizji;

 

  • projekt narzędzi służących do drążenia;

 

  • utworzenie dokumentacji rysunkowej.

 

admin Autor