projektowanie form wtryskowych – produkcja

Zanim dojdzie do formowania wtryskowego, czyli stworzenia z
uplastycznionego tworzywa sztucznego przedmiot o określonym kształcie, w
biurze projektowym konstruktor musi zaprojektować formę wtryskową.

Podczas projektowania należy zwrócić uwagę na zjawisko dotyczące
płynięcia tworzywa w formie oraz wypełnienia formy tworzywem (reologia).
Kolejnymi ważnymi zagadnieniami są proces wymiany ciepła w trakcie
stygnięcia i chłodzenia formy (termika) oraz praca formy wraz z
bezproblemowym usunięciem wypraski, czyli tworu formy.

                Można wyszczególnić kilka etapów tego procesu:

                – konstruowanie modelu wypraski;

                – pobieranie modelu tworu formy i  naprawienie błędów, które go dotyczą;

                – analiza modelu formy;

                – stworzenie elementów formujących (np. stempel, matryca);

                – wykonanie korpusu formy;

                – analiza kolizji;

                – projekt narzędzi służących do drążenia;

                – utworzenie dokumentacji rysunkowej.

admin Autor