ściany oporowe – co to takiego?

Planując i tworząc nowe ogrody, można zmienić aktualny układ krajobrazu.
W celu zwiększenia funkcjonalności działek położonych na stoku
powinniśmy je uformować w tarasy. Najprościej takie zadanie wykonać,
budując na terenie posesji ściany oporowe. Ta konstrukcja jest mocna
zakotwiczona w gruncie przez fundamenty i ławy fundamentowe. Na tak
stworzoną powierzchnie umieszcza się dowolny materiał odporny na wodę i
wilgoć.

Ważne jest zbrojenie takiej konstrukcji, ponieważ będą na
nią oddziaływać duże masy gruntu oraz czynniki atmosferyczne. Dzięki
takiej konstrukcji terenu zielonego możemy łatwo utrzymać wilgotność
gleby oraz zapewnić optymalne warunki dla roślinności posadzonej w
ogrodzie. Zwiększa to również ergonomię upraw.

admin Autor