System zarządzania BHP

Zanim zacznę dokładnie omawiać aspekty BHP, na których niewątpliwie się znam zacznę od tego, że chciałbym wprowadzić do zagadnienia wykorzystując dobrze wszystkim znaną wikipedię. Krótka informacja…

„System zarządzania bhp – powszechnie znany skrót SZBHP to System Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy oparty na jednej z norm: PN 18001, BS 8800, OHSAS 18001 lub innej normy. W Polsce od 1999 roku, kiedy pojawiła się pierwsza edycja normy PN 18001, polskie przedsiębiorstwa rozpoczęły wdrażanie SZBHP na szerszą skalę.

Systemy zarządzania BHP

Systemy zarządzania BHP są przeważnie zbudowanie na klasycznej dla zarządzania jakością filozofii ciągłego doskonalenia zgodnie z Kołem Deminga.”

To podstawy jeśli chodzi o mówienie o BHP, a w tym przypadku o systemach zarządzania BHP. To będzie punkt wyjścia do kolejnych informacji o systemach zarządzania bhp.

 

 

admin Autor