Transport drogowy artykułów BHP – najszybciej?

Transport drogowy jest wciąż bardzo popularny, mimo  ciągle rosnących jego kosztów.  Firmy transportowe funkcjonujące zarówno w Polsce jak i za granicą sukcesywnie podnoszą stawki za świadczone usługi. Dzieje się tak, iż na transport drogowy nakładane są coraz to nowe ograniczenia i dyrektywy chociażby z zakresu jego wpływu na środowisko naturalne.

Bezpieczny transport drogowy

Wiadomym jest, że transport drogowy (np. artykułów BHP) nie należy do najbardziej ekologicznych, ze względu na emisję dużej ilości dwutlenku węgla do atmosfery, jak i na znaczne zużycie oleju napędowego.  Nie bez znaczenia jest również odsetek wypadków z udziałem samochodów ciężarowych.

W wypadkach takich lub kolizjach często uczestniczą pojazdy przewożące różne szkodliwe, a wręcz niebezpieczne substancje. Te pod wpływem uszkodzeń zbiorników, w których są przewożone zanieczyszczają środowisko naturalne. Tego typu usługa musi więc  odbywać się z udziałem nowoczesnego i bezpiecznego sprzętu, na co kładziony jest duży nacisk.

Transport drogowy czy morski?

Dlatego tez firmy, których podstawę działalności stanowi transport drogowy muszą regularnie konserwować i naprawiać posiadana infrastrukturę, a to z kolei generuje duże koszty. Te zaś przenoszone są w dużej mierze na klienta. Usługi takie są również hałaśliwe i uciążliwe szczególnie w dużych miastach. Bardzo często szefowie firm przewozowych wręcz nakazują omijać płatne obwodnice i autostrady, aby uniknąć kolejnych kosztów. Władze natomiast stawiają zakazy, więc kierowcy zmuszeni są płacić za przejazdy. Innym czynnikiem może być ciągły wzrost cen paliw.

Wszystkie powyższe czynniki wpływają na ciągły wzrost stawek proponowanych przez firmy transportowe. Dotyczy to jednak również transportu lotniczego, drobnicy morskiej, czy kolejowego, dlatego też wzrost cen nie powinien sprawić, że transport drogowy znacząco straci na konkurencyjności.

Transport drogowy jest wciąż bardzo popularny, mimo  ciągle rosnących jego kosztów.  Firmy transportowe funkcjonujące zarówno w Polsce j

 

admin Autor